26.1.2012

DESIGN

V návrzích preferuji aplikaci kompozitových materiálů umožňujících vznik esteticky čistých tvarových řešení, většinou nerealizovatelných použitím odlišných materiálů a postupů, s následnou úsporou hmotnosti. Snaha o minimalizaci kombinací různých technologií je pro mne měřítkem vyspělosti konstrukce. Dobrý design musí být logické spojení tvaru a funkce. Použití kompozitu za účelem pouhé estetické zajímavosti, nepovažuji za uspokojivé a dostatečné. Cílem je také podpora bezpečností v letectví, když aplikace kompozitu vyloučí únavové lomy a prodlouží interval provozních kontrol, nebo daný komponent posune do režimu bez údržby. Velmi dobrým příkladem z praxe je náhrada lehkých Al slitin v konstrukci kluzáků ATOS (kýl z karbonu).